Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

PROEVtuin FoodValley voor duurzaam regionaal voedsel

De FoodValley regio is rijk aan agrarische bedrijven die zich onderscheiden door de hoge kwaliteit van hun producten. Met het project PROEVtuin FoodValley willen ondernemers, Regio FoodValley en Gebiedscoöperatie O-gen de voedselvoorziening verder verduurzamen. Ook willen zij regionale kwaliteitsproducten beter op de kaart zetten bij inwoners, bedrijven en recreanten.

Regio FoodValley en Gebiedscoöperatie O-gen hebben Suzan Klein Gebbink van Wing gevraagd als projectleider voor PROEVtuin FoodValley.

Aanpak

Suzan is coördinator, aanjager en verbinder. Om te komen tot sterke regionale ketens faciliteert en stimuleert zij ontmoetingen tussen ondernemers en overheden. Samen met de opdrachtgevers ondersteunt Wing vernieuwende ketenprojecten bij het afstemmen van vraag en aanbod.
Wing helpt het onderwerp voedsel op de beleidsagenda te krijgen en regionale overheden invulling te geven aan hun rol op het gebied van voedsel.

Resultaat

De samenwerkende partijen in de regio hebben de streekproductencoöperatie Boerenhart opgericht. Onder deze vlag bundelen zo’n tien regionale producenten hun producten voor verkoop aan regionale restaurants. Voor 2015 is de ambitie een Smaakpark in Ede te realiseren waar consumenten de regionale producten nog makkelijker kunnen bereiken en beleven.

Links

Opdrachtgever over Wing

Gerard van Santen, Gebiedscoöperatie O-gen:
"De combinatie van strategisch inzicht (waar moet het naar toe) gecombineerd met een frisse blik en aanpak, maakt dat het werk dat Wing verricht ook echt beklijft.”

Samenwerking

  • Puur-e, Christian Weij
  • Boerenhart, Pieter Vink
  • Gemeente Barneveld
  • Gemeente Ede 

 

Boerenhart

Periode:

2014 - 2016

Opdrachtgever:

Regio FoodValley / Gebiedscoöperatie O-gen