Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

PAS-Campus, opleiding voor nieuwe stikstofregeling

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een nieuwe regeling waarmee Rijk en provincies weer vergunningen willen gaan verlenen voor economische activiteiten die stikstof uitstoten, zonder dat dit de natuur schaadt. Het is een zeer omvangrijk programma met veel verschillende spelers, variërend van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen tot natuurorganisaties en grote en kleine bedrijven samen met hun adviseurs. Voor een succesvolle uitvoering is het essentieel dat spelers goed zijn ingevoerd in de PAS en kunnen werken met AERIUS, het rekeninstrument van de PAS.

Het PAS-bureau ontwikkelt het opleidingsprogramma PAS-Campus en heeft Wing gevraagd om hierbij te ondersteunen.

Aanpak

Samen met het onderwijskundig adviesbureau Triamfloat ontwikkelt Céline Hoon van Wing de PAS-Campus. De opleiding is gericht op acht verschillende doelgroepen, variërend van vergunningaanvrager tot vergunningverlener en beleidsontwikkelaar. Een belangrijk onderdeel van het project is het coördineren van de ontwikkeling van trainingen voor elk van deze doelgroepen. Om goed aan te sluiten bij de behoefte en wensen van de toekomstige deelnemers worden zij nauw betrokken bij het ontwerpen van de trainingen. In werkgroepen ontwikkelen zij samen met inhoudelijke experts en een onderwijskundige de training.

Resultaten

Eind mei zijn de trainingen ontwikkeld en is het opleidingsmateriaal gereed. Sinds juni biedt het PAS-bureau de trainingen aan.

Samenwerkingspartner; Triamfloat

Lees ook:

pas.bij12.nl/pas-campus
Van kennis overbrengen naar samen kennis ontwikkelen

    Trainingen voor het succesvol uitvoeren van de PAS

    Periode:

    2015 – 2018

    Opdrachtgever:

    PAS-bureau (onderdeel van BIJ12)