Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Nieuwe allianties voor een nieuw Milieu- en Waterplan in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil haar milieu- en waterbeleid verder op elkaar afstemmen en werkt aan een nieuw, integraal Milieu- en Waterplan 2016-2021. Samen met oude en nieuwe stakeholders wil de provincie op zoek naar de bouwstenen voor het plan. In ontwikkeldialogen wil zij nieuwe allianties smeden die de realisatie van maatschappelijke doelen kunnen versterken.

De provincie Noord-Brabant heeft Wing gevraagd om de ontwikkeldialogen te faciliteren voor thema’s als klimaat, gezonde stad en strategisch grondwaterbeheer.

Aanpak

Met de procesondersteuning van Wing ging de provincie in 2014 met maatschappelijke partners in gesprek. Wing adviseerde over het proces van de ontwikkeldialogen, faciliteerde de dialoogtafels, stond de provincie bij met de inhoudelijke voorbereiding van de tafels en gaf advies over het betrekken van bestuurders bij de uitkomsten van de dialogen. Begin 2015 ontwikkelt Wing een sturingsfilosofie die richtinggevend zal zijn voor de uitvoeringsagenda van het nieuwe plan.
 

Resultaat

De door Wing gefaciliteerde ontwikkeldialogen hebben relevante resultaten opgeleverd die worden gebruikt voor het nieuwe Milieu- en Waterplan. Een voorbeeld is de dialoog over de Gezonde Stad waarin de verbinding is gelegd tussen gezond gedrag van bewoners en de ruimtelijke inrichting.

    Resultaten uit de dialoogtafels worden gebruikt voor het nieuwe Milieu- en Waterplan

    Periode:

    2014 - 2015

    Opdrachtgever:

    Provincie Noord-Brabant