Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Netwerk Duurzame Regionale Energie Gelderland

Energietransitie staat hoog op de bestuurlijke agenda van Gelderland. Om duurzame energie-initiatieven te stimuleren, ondersteunde de provincie Gelderland de ontwikkeling van het Netwerk Duurzame Regionale Energie. Wing faciliteerde dit netwerk vóór en dóór Gelderse gemeenten, waar zij van 2010 tot 2014 bij elkaar kwamen om kansen in kaart te brengen, belemmeringen weg te nemen en projecten te versnellen.

Vanuit het Programma voor Duurzame Ontwikkeling beoogt de provincie om kennisuitwisseling en samenwerking tussen overheden, ondernemers en kennisinstellingen rond het thema regionale duurzame energie te stimuleren. Om zo het aandeel groene energie van 6% in 2015 naar 20% in 2020 te doen stijgen. 

Aanpak

Wing bouwde een netwerk uit waar gemeenten, ondernemers en burgers elkaar ontmoetten rond het thema opwekken van duurzame energie op lokaal en regionaal niveau. Met als doel delen van kennis, het agenderen van onderwerpen en het opdoen van nieuwe contacten.
 
Wing droeg zorg voor:

 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten
 • Het ontwikkelen van een actorenkaart
 • Het bijeenbrengen van alle relevante informatie op een website
 • Verspreiding kennis en inspiratie voor en door het netwerk in periodieke nieuwsbrieven 

Resultaat

De themabijeenkomsten en excursies die Wing organiseerde, ontsloten concrete ervaringen uit de praktijk. Zo gingen mensen bijvoorbeeld met elkaar in gesprek over strategieën voor versnellen en opschalen, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten, ruimtelijke ordening en duurzame energie en lokale en regionale energie-organisaties. Het netwerk bood een informeel platform waar gemeenten, regio’s en ondernemers kennis en ervaringen uit konden wisselen. Het netwerk gaf een belangrijke boost aan de energietransitie in de provincie Gelderland. 

Links

duurzameenergiegelderland.wing.nl

  DuurzaamDoor

  Periode:

  2010 - 2014

  Opdrachtgever:

  Provincie Gelderland