Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Monumentale energietransitie

Energietransitie biedt ook voor monumenten veel kansen om energie te besparen en reststromen te verwaarden. Dit kan bijdragen aan duurzaamheidsambities en de besparing op de energierekening kan ten goede komen aan het behoud van het erfgoed. Een goede reden voor provincie Gelderland om de energietransitie van monumenten te gaan stimuleren.

Provincie Gelderland heeft Wing gevraagd om het kennis- en leertraject Monumentale Energietransitie te ontwikkelen en begeleiden. Het traject is bedoeld voor eigenaren van monumenten, ondernemers en overheden. Het gaat zowel over energiebesparing als over het benutten van biomassa van buitenplaatsen en landgoederen voor energie..

Aanpak

In dit project komen verschillende relatief nieuwe werkvelden samen, met ieder een eigen netwerk met kennis en kunde. Wing verbindt deze netwerken op effectieve en inspirerende manier met elkaar. Dit doet Wing onder meer door de ervaringen uit concrete voorbeeldprojecten met deelnemers te bekijken. In masterclasses en via diverse kanalen – waaronder de website Duurzamelandgoederen.nl – delen de deelnemers lessen uit hun eigen praktijk en bouwen zij aan nieuwe kennis.

Resultaten

Aan het begin van het project hadden eigenaren nog weinig zicht op de mogelijkheden om energie op hun landgoed te besparen of op te wekken. Drie jaar later werkt ongeveer de helft van de Gelderse landgoederen aan hun energietransitie. Het netwerk en het faciliteren van ontmoeting, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling tussen eigenaren, overheden en ondernemers is van grote waarde, zo geven de deelnemers aan. Inmiddels is ook een eerste stap gezet naar opschaling door de ervaringen te delen buiten het project.

Kijk ook naar:

Samenwerkingspartner(s):

Evert-Jan Nusselder, DWA, Monumentenwacht, Gelders Restauratie Centrum

Kennis- en leertraject Monumentale energietransitie

Periode:

2012 - 2017

Opdrachtgever:

Provincie Gelderland