Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Maatschappelijk ondernemen met landgoederen

Gelderland is rijk aan particuliere landgoederen. Door het wegvallen van subsidies voor onderhoud staan de eigenaren voor steeds grotere uitdagingen om hun erfgoed in stand te houden. Tegelijk ziet de terugtredende overheid kansen om samen met landgoederen maatschappelijke doelen te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, recreatie en regionaal voedsel. Provincie Gelderland wil de landgoederen ondersteunen in hun visievorming op duurzaam ondernemerschap.

Provincie Gelderland heeft Wing gevraagd om landgoedeigenaren een tweedaagse training aan te bieden over maatschappelijk ondernemen.

Aanpak

Wing organiseert eerst een kennismakingsbijeenkomst waarin de landgoedeigenaren worden geïnformeerd over het Landgoedvenster. Dit is een – mede door Wing ontwikkeld – instrument om de maatschappelijke waarden van een landgoed te duiden en te visualiseren hoe die waarden onderling samenhangen. Daarna volgt een tweedaags atelier waarin de landgoedeigenaren gezamenlijk en individueel hun maatschappelijke positie in kaart brengen. Ook benoemen ze concrete bouwstenen voor een toekomstbestendige ontwikkelingsvisie. In een sfeer van onderling vertrouwen wordt intensief gewerkt aan individuele patroon-doorbrekende inzichten.

Resultaat

Inmiddels hebben enkele tientallen landgoederen met het landgoedvenster kennisgemaakt. De landgoedeigenaren ervaren in het atelier veel steun van de dialoog met anderen en de onderlinge herkenning van situaties en opgaven. Ze worden zich bewust van de waarden van hun landgoed en ontwikkelen een heldere maatschappelijke positionering. Wing levert nazorg door de deelnemers op de hoogte te houden van het vervolg van het Landgoedbedrijf, de Green Deal over maatschappelijk ondernemen met landgoederen.

In opdracht van provincie Overijssel zijn inmiddels ook landgoedtrainingen in Overijssel gestart.

  • Samenwerkingspartner: Co.Creatie (Kien van Hövell)

Links

Landgoedateliers

Periode:

2014 - 2015

Opdrachtgever:

Provincie Gelderland