Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Kabinet stelt strategie klimaatadaptatie vast

Klimaatverandering is nu al aan de orde. Nederland moet zich als maatschappij aanpassen aan extremere weersomstandigheden zoals heftiger buien en langere periodes met droogte. Daarom heeft de regering de Nationale Adaptatie Strategie vastgesteld. Wing heeft een bijdrage geleverd, onder meer door klimaateffecten te visualiseren.

In het klimaatakkoord van Parijs hebben de deelnemers vastgesteld dat, naast het zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering noodzakelijk is. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de handschoen opgepakt door in 2016 samen met andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) te ontwikkelen. Deze strategie geeft aan welke klimaatrisico’s Nederland als eerste moet aanpakken. Veel risico’s worden al aangepakt. In 2017 maakt het ministerie met veel andere partijen een uitvoeringsprogramma.

Kennis over klimaatrisico’s

Tijdens de zomermaanden leidde Ytsen Deelstra het project. Ook verzorgde Wing de verwerking van de inhoudelijke oogst uit drie werkbijeenkomsten waar steeds 40 tot 50 betrokkenen aan deelnamen. Zo is in zes maanden tijd een strategie met draagvlak ontwikkeld voor de komende jaren. De partijen konden gebruik maken van actuele kennis over de klimaatrisico’s van het Planbureau voor de Leefomgeving. Op de vleugels van het klimaatakkoord zijn vervolgens keuzes gemaakt over de risico’s die de komende jaren met voorrang aangepakt moeten worden. Gezondheidsrisico’s door hittestress staan met stip op de eerste plaats.

Klimaateffecten verbeeld

Waar we als Wing echt trots op zijn is de manier waarop de klimaatrisico’s zijn verbeeld en gepresenteerd. Dit is gedaan met de zogeheten bollenschema’s die wij in nauwe samenwerking met het ministerie in de eerste werkbijeenkomst hebben geïntroduceerd. Deze schema’s laten zien welke maatschappelijke sectoren door vier verschillende klimaateffecten worden geraakt. Een voorbeeld hiervan is dat een langer groeiseizoen door mildere winters als gevolg heeft dat een jaar meer allergiedagen telt door pollen in de lucht.

Bollenschema’s

De bollenschema’s laten zien dat klimaatverandering op veel verschillende aspecten van ons leven ingrijpen. De schema’s hebben daarom een prominente plek in de NAS gekregen.

NAS_bollenschema.JPG

Voorbeeld: bollenschema 'Zeespiegel stijgt'
 

 

    Periode:

    april - november 2016

    Opdrachtgever:

    Ministerie van Infrastructuur en Milieu