Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Gelders kennisnetwerk Voedsel

Ondernemers en burgers in Gelderland ontwikkelen allerlei voedselinitiatieven. Bijvoorbeeld als het gaat om voedseleducatie, streekproducten en vermindering van voedselverspilling. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel ondersteunt Gelderse gemeenten om deze initiatieven te faciliteren en om voedselbeleid te ontwikkelen.

Er is groeiende aandacht voor gezond, duurzaam, lekker, veilig en regionaal voedsel. Op lokale en op regionale schaal ontplooien met name ondernemers steeds meer voedselinitiatieven. Vaak kloppen ze bij overheden aan omdat ze bijvoorbeeld samenwerking zoeken voor de opzet van een regionale keten. Of omdat ze een braakliggend terrein willen gebruiken voor een voedselproject. Voedsel kan als katalysator werken voor veel beleidsdoelen en maatschappelijke ambities, zoals regionale economie, welzijn en gezondheid. Bovendien speelt voedsel in Gelderland een bepalende rol in het landschap en de economie.

Inspireren en uitwisselen

Gemeenten kunnen de initiatiefnemers faciliteren en bij elkaar brengen, en voedsel meer op de agenda zetten in hun gemeente en bij de inwoners. Steeds meer gemeenten willen ondernemers en initiatiefnemers bijstaan om bijvoorbeeld voedseleducatie onder jongeren te stimuleren, voedselverspilling tegen te gaan of korte ketens en circulair werken te realiseren. Gemeenten weten niet altijd hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Met het Gelders Kennisnetwerk Voedsel, in 2014 opgericht, ondersteunt de provincie Gelderland de gemeenten hierin.

Bijeenkomsten en advies-op-maat

Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel fungeert vooral als communicatieplatform tussen provincie en gemeenten en tussen gemeenten onderling. Wing faciliteert dit netwerk sinds 2014 samen met Marianne Karstens van Walnut. Wing heeft de procesregie, faciliteert provinciale netwerkbijeenkomsten en verzorgt de online-communicatie. De provinciale netwerkbijeenkomsten inspireren ambtenaren en bestuurders. Ze delen er ervaringen in de beleidsontwikkeling en uit de ondernemerspraktijk en doen er nieuwe inzichten op. Walnut vult aan met maatwerk advies voor gemeenten en de versterking van onderlinge samenwerking. Het Kennisnetwerk ondersteunt daarnaast met praktische tips en financiële bijdragen via de POP-3 subsidieregeling.

Van praten naar doen

Gemeenten trekken steeds vaker actief met regionale ondernemers op. In de eerste jaren waren we vooral gericht op het agenderen en verkennen van het thema voedsel. Geleidelijk wilden gemeenten actiever met voedsel aan de slag en zetten ze voedsel vaker op de bestuurlijke agenda. Het Kennisnetwerk heeft een groeiende groep actieve deelnemers en is in 2017 gecontinueerd. Gemeenten zijn nu keihard bezig om voedsel te vertalen in beleid of korte ketenprojecten zoals streekkantines en educatieve activiteiten. Deze gemeenten leggen onderling de verbinding op de provinciale en regionale bijeenkomsten, die Wing en Walnut speciaal met dat doel organiseren. De focus ligt nu echt op het doen.

Samenwerkingspartners

Walnut Food and Hospitality Management

Zie ook:

    Periode:

    2014 - 2020

    Opdrachtgever:

    Provincie Gelderland