Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Evaluatie ‘Natuur en Samenleving’ in Noord-Brabant

Met het programma ‘Natuur en Samenleving’ wil de provincie Noord-Brabant natuur breed verankeren in de samenleving. In een tussentijdse evaluatie keek Wing naar de resultaten van de afgelopen jaren en adviseerde over het vervolg.

‘Natuur en Samenleving’ vormt één van de vier pijlers van het Brabants Natuurbeleidsplan ‘Brabant Uitnodigend Groen’ (BrUG). De provincie wil namelijk de betrokkenheid van haar inwoners bij natuur en de verankering van natuur in de samenleving versterken. Bijvoorbeeld door burgerinitiatieven te stimuleren of natuur op bedrijventerreinen te realiseren. Daarmee wil de provincie natuur en de zorg voor natuur iets maken van iedereen in Noord-Brabant. Het BrUG is inmiddels halverwege de looptijd en daarom is het tijd voor een tussenevaluatie van dit natuurbeleidsplan. De provincie Noord-Brabant vroeg Wing om de evaluatie van het deelprogramma ‘Natuur en Samenleving’ uit te voeren.

Richtinggevende principes

Wing voerde gesprekken met de projectleiders van ‘Natuur en Samenleving’ en destilleerde de inzichten die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan en hun ambities voor de toekomst. In een bijeenkomst met betrokkenen van binnen en buiten de provincie werden deze ervaringen getoetst en de inzichten verrijkt. Het eindresultaat is een beknopte notitie die terugblikt op de resultaten die het programma de afgelopen jaren heeft behaald en de maatschappelijke trends die van invloed zijn op het programma. Wat werkte er wel en wat niet? En waarom? Daarnaast kijken we vooruit en schetst de notitie aan de hand van enkele richtinggevende principes de ambities voor de komende jaren.

Natuur verbinden met andere doelen

Een grote uitdaging voor de komende jaren zit in het verbinden van natuurdoelen met andere beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld landbouw, bodemkwaliteit, waterbeheer of energietransitie. Dat vraagt om de vervlechting van provinciale beleidsprogramma’s intern en de actieve ontwikkeling van externe netwerken op verbindende thema’s en van een gezamenlijke agenda.
 

    Periode:

    april - augustus 2017

    Opdrachtgever:

    Provincie Noord-Brabant