Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Een breed gedragen Voedselvisie voor de regio Food Valley

In de Gelderse vallei staat voedsel centraal. Een belangrijk deel van de werkgelegenheid is voedsel-gerelateerd en de regio kenmerkt zich door innovatieve hightech bedrijven, voorbeeldbedrijven in de gangbare landbouw, kwalitatieve streekproducten, MKB, goedbezochte horeca, kritische consumenten en kennisinstellingen die wereldwijde bekendheid genieten. Om de kracht in de regio nog beter te benutten, energie te bundelen en de samenhang tussen de diverse voedsel-projecten te versterken is een Voedselvisie voor de regio Food Valley opgesteld.

De Regio Food Valley en de gebiedscoöperatie O-gen vroegen aan Wing om de regie te nemen en gezamenlijk met ambtenaren, ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en andere initiatiefnemers te werken aan een gedragen Voedselvisie voor de regio FoodValley.

Aanpak

Wing koos voor een co-creatieve aanpak waarbij ondernemers, ambtenaren, betrokkenen uit onderwijs en onderzoek en andere deskundigen gezamenlijk schreven aan de Voedselvisie in de vorm van een manifest. Tijdens brainstormsessies, enquêtes en diner pensants hebben de deelnemers hun ambities en toekomstbeelden voor de regio gedeeld en bediscussieerd. Om deze ambities en toekomstbeelden te verenigen in een Manifest organiseerde Wing een schrijfcaroussel. Ondernemers, ambtenaren, betrokkenen uit onderwijs en onderzoek en andere deskundigen voerden zelf de pen om de voedsel gerelateerde ambities waar de regio voor staat te beschrijven. Wing zorgde in dit proces voor de regie en eindredactie van het Manifest en werkte samen met  Gebiedscoöperatie O-gen en de regio aan het uitvoeringskader van de Voedselvisie.

Resultaat

Door de co-creatieve aanpak is een Voedselvisie voor en van de regio Food Valley ontstaan. Deze visie in de vorm van een manifest wordt voorjaar 2015 door de regio vastgesteld en in het najaar van 2015 door alle betrokkenen ondertekend.

Samenwerkingspartner(s) 

Gebiedscoöperatie O-gen, Regio Food Valley, 8 gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en andere deskundigen

Links

www.regiofoodvalley.nl
www.o-gen.nl

    Door co-creatie een Voedselvisie voor en van de regio Food Valley

    Periode:

    2014 - 2015

    Opdrachtgever:

    Regio Food Valley en Gebiedscoöperatie O-gen