Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Cultuurhistorie: blik op de toekomst?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vindt het belangrijk om de werelden van erfgoed en van planning en ontwerp dichter bij elkaar brengen. Wing reflecteerde samen met professionals via een socratische gespreksaanpak op de werkpraktijk van de RCE.

Aanleiding

In welke rol en vanuit welke inbreng zijn erfgoedspecialisten betrokken bij de grote ruimtelijke opgaven van de toekomst? Die vraag stelde de RCE zich in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015. Cultuurhistorici houden zich bezig met het behoud van historisch erfgoed. Planners en ontwerpers kijken naar de toekomst waarin dat erfgoed een plek moet krijgen. Op welke wijze kan er worden samen gewerkt opdat de positie van erfgoed versterkt wordt én die een bijdrage levert aan de opgaven van de toekomst? De RCE vroeg Wing om deze reflectie te organiseren.

Aanpak

In een tweedaags atelier gingen cultuurhistorici, planners en ontwerpers met elkaar in gesprek. Via de socratische gespreksmethodiek 'Het Kralenspel’, ontwikkeld door Jos Kessels, werden de deelnemers van feiten via persoonlijke ervaringen en gevoel begeleid naar een overkoepelend inzicht of richtinggevend idee. Dit vormde de basis voor de inzichten die de deelnemers aan het einde van het atelier formuleerden over principes voor samenwerken aan erfgoed en toekomst.

Resultaten

De resultaten van de reflectie bundelde Wing in een handzaam essay. Dit diende als input voor de analyse op metaniveau met de RCE zelf. Daarin is het steeds zoeken naar de juiste balans tussen het borgen van de erfgoedwaarden in toekomstige ontwikkeling én het slim benutten van die waarden. Dat vraagt een cultuuromslag van de erfgoedspecialist. Die ontwikkelt zich van een beschermer van de collectie naar een verbinder van het verhaal achter de collectie. Ontwerpers kunnen daarbij helpen.

Download

Essay Cultuurhistorie blik op de toekomst (pdf)

    Periode:

    september - december 2015

    Opdrachtgever:

    Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed