Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Korte keten: ken je doelgroep!

Bij initiatieven met regionaal voedsel wordt te veel gedacht vanuit het aanbod. We kunnen nog veel meer denken vanuit de consument. Hoe kunnen we bijvoorbeeld inspelen op het gemak? Dan blijkt de korte keten heel belangrijk te zijn.

Tijdens het Voedselfeest dat Wing samen met Gebiedscoöperatie O-gen organiseerde op 3 december, tekenden meer dan vijftig overheden, kennisinstellingen, bedrijven en particulieren de regionale voedselvisie van de FoodValley regio. De ambities zijn hoog. Zo willen alle gemeenten in Regio FoodValley heel graag dat iedere inwoner regionale producten kan kopen. De wens van velen is zelfs dat iedere inwoner elke week makkelijk en betaalbaar een streekmaaltijd kan koken. In de gesprekken die we vanuit Wing in de regio over dit streven voeren met ondernemers, bestuurders, ambtenaren en particulieren blijkt dan al snel dat er nog veel zaken te versterken zijn aan de korte ketens tussen de producent en de consument.

Die consument wil wel, daar zijn steeds meer mensen het over eens. We moeten de producten op de goede plek krijgen, tegen een redelijke prijs en met een breed gevarieerd aanbod. In de Gelderse Vallei zijn er veel boeren die vlees, eieren of zuivel aanbieden. Groente wordt alleen op kleine schaal geteeld. Als we de gemiddelde consument willen bereiken zullen we ook moeten zoeken naar verwerkte producten en een diverser aanbod, zowel vers als verwerkt, zowel betaalbaar als onderscheidend.

Een korte keten betekent meer dan alleen een uitgebreid aanbod. De Coöperatie Boerenhart, die korte ketens organiseert voor bedrijven in de Gelderse Vallei, zorgt er niet alleen voor dat er kosten bespaard worden in de keten. Ze zorgen er ook voor dat boeren hun verhaal vertellen aan de consument.

Ook het centraal stellen van de consument is belangrijk. Het biedt veel marktkansen als boeren en andere producenten niet alleen hún verhaal vertellen, maar ook luisteren naar de wensen van de consument en inspelen op het gemak dat de consument gewend is. Ketenpartijen als Coöperatie Boerenhart kunnen daarbij een rol spelen. Of denk aan biologische winkels waar producenten en consumenten mede-investeerder in de voorraad zijn, wat financiering oplevert maar ook vertrouwen en betrokkenheid.

Als ik de hoge ambities van de regionale ketenpartijen en gemeenten zie, dan is één oplossing niet voldoende. We hebben ze allemaal nodig: restaurants, bedrijfskantines, supermarkten, consumentenverenigingen en óók consumentendiensten als webshops, afhaalpunten en huis-aan-huis bezorging. Zo reiken we consumenten de hand om regionale producten te kopen! En andersom geven de consumenten zo de producenten een duwtje in de rug in de richting van nog verdere verduurzaming van die korte keten.