Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Governance voor de versnelling van de Energietransitie

De Energietransitie is een verandering met een maatschappelijk impact. Het is een systeemverandering die onder andere grote gevolgen heeft voor de manier waarop wij produceren en consumeren. En dat heeft weer een effect op de ruimtelijke ontwikkeling. Dit vraagt nieuwe vormen van governance; zeg maar de wijze waarop overheden en politiek zich verhouden tot de maatschappij en de markt.

Wing essay door Ytsen Deelstra en Jannemarie de Jonge

Governance gaat over het hele spectrum van ambtelijke voorbereiding, coproductie met private partijen, maatschappelijke organisaties en andere overheden, tot en met het politieke debat. Wij denken dat het bouwen van een alliantie tussen actieve burgers en sociale ondernemers enerzijds en de overheden op de lokaal-regionale schaal anderzijds de motor is voor versnelling van de Energietransitie. Tegelijkertijd kan deze niet zonder top-down sturing van het Rijk en Europa. In dit essay gaan we daar nader op in, aan de hand van onze inzending voor de Eo Weijersprijsvraag. Die richtte zich deze keer op de Energietransitie in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Het voorstel van ons consortium werd bekroond met een gedeelde eerste prijs.

> Download het volledige essay Governance voor de versnelling van de Energietransitie (pdf)

 

© foto's: S3H-BTK – Naar een circulaire exploitatie van het regionaal kapitaal. Inzending 10e Eo Wijers prijsvraag 2014-2015. Witteveen+Bos, H+N+S landschapsarchitecten, Wing, FABRIC, marco.broekman en CE Delft