Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Eemshavenslib naar de Veenkoloniën

Dinsdagochtend 8:00 uur, de zon komt op boven het Groninger land. Journalisten, bestuurders, ondernemers en ambtenaren zijn er vroeg bij om de lancering mee te maken van een bijzondere pilot: slib uit de Eemshaven als bodemverbeteraar voor de Veenkoloniën. Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de provincie klimmen er samen voor op de trekker.

Tussen het ochtenddauw staat het kale akkerland bij Veendam vol met belangstellenden. Groningen Seaports heeft alles op alles gezet om de lancering van deze bijzondere pilot nog vóór de provinciale verkiezingen rond te krijgen. En dat is gelukt! Na de speeches klimmen Harm Post, directeur van Groningen Seaports, Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen en Elze Klinkhammer, directeur netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat samen op de trekker om het eerste slib uit te rijden over de akkers van de Veenkoloniën.

Zout slib op landbouwgrond! Een jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Wat is er gebeurd?

Ecologie en Economie in balans

Sinds september 2013 ben ik twee dagen per week actief als Programma manager Ecologie en Economie in balans in de Eemsdelta (E&E). Een programma waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken om ecologisch herstel van het Eemsestuarium te com-bineren met economische opgaven.

Het verbinden van ecologie en economie staat tegenwoordig in de meeste beleidsstukken, maar de stap van droom naar daad is vaak weerbarstig. Bij E&E boeken we de eerste resultaten en deze pilot is daar een mooi voorbeeld van. In het Eemsestuarium bevindt zich te veel slib. Dat komt door de veranderingen in het estuarium, zoals vaargeulverdiepingen en inpolderingen, maar ook het vele baggeren en storten in de monding. De E&E partners hebben afgesproken dat ze gaan werken aan de oorzaken en voor de korte en middellange termijn slib uit het systeem gaan halen. Dit slib is bovendien schoon, zodat je er van alles mee kan doen.

Pilots

De E&E partijen willen komen tot economisch rendabele toepassingen van dit slib. In 2014 organiseerde Groningen Seaports een verkenning waaruit drie grootschalige toepassingen kwamen: dijk-versterking, natuurontwikkeling en bodemverbetering in de landbouw.

In 2015 zijn voor deze drie richtingen pilots gepland, of – in dit geval zelfs uitvoering! Voor de kust van Delfzijl wordt slib onder leiding van gemeente Delfzijl toegepast in de natuurontwikkeling van 60 ha pionierkwelder, het Waterschap Hunze en Aa’s gaat in 2016 een kilometer Dollarddijk experimenteel versterken met drie soorten slib en op deze dinsdag wordt het eerste zoute slib over een Veendamse akker uitgereden. Het gaat zeker nog vijf  à tien jaar duren voor we dit soort toepassingen economisch rendabel hebben. Maar partijen werken daar nu samen aan. Vanuit het programma stimuleren we de initiatieven die E&E partners nemen en dagen we hen uit om de samenwerking steeds verder te intensiveren.

Resultaten boeken

Twee jaar geleden spraken we nog van “partijen aan tafel krijgen”. Nu gaan ze samen van tafel om in het veld de eerste successen te vieren, in dit geval in de ochtendzon van Veendam. Ik ben er trots op een bijdrage te mogen leveren aan de doelgerichte samenwerking die natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden met elkaar zijn aangegaan. Samen streven ze naar een ecologisch ge-zonde en economisch vitale Eemsdelta. De nieuwe discussies gaan over hoe je dat nu het beste samen kunt bereiken. Dat is boeiend!