Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

De Verspillingsfabriek: keiharde motivatie en samenwerking

Om voedselverspilling tegen te gaan is samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere organisaties hard nodig. Alleen zo kan een circulaire economie worden verwezenlijkt. Deze boodschap kwam naar voren tijdens de netwerkbijeenkomst hierover in De Verspillingsfabriek te Veghel, die medegeorganiseerd werd door Wing.

Jaarlijks gooien we in Nederland minstens 5 miljard euro aan voedsel weg. Bob Hutten, directeur van cateringbedrijf Hutten, kon dit niet langer aanzien en wilde reststromen uit de voedingsindustrie een nuttige bestemming geven. Met een lening van de Rabobank kon hij een leeg fabriekspand in Veghel inrichten met koel- en productieruimtes. In haar eerste jaar heeft de Verspillingsfabriek, die in april 2018 een jaar bestond, in het eerste jaar een half miljoen kilo voedsel ‘gered’. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt maken er soepen en sauzen van groenten die voorheen bij het afval belandden.

Goedkoop voedsel

Op deze inspirerende locatie organiseerden het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en Regio FoodValley met hulp van Wing een netwerkbijeenkomst rondom voedselverspilling en circulaire economie op 25 april 2018. Bob Hutten vertelde de aanwezigen dat regie en leiderschap vaak nog ontbreken als het gaat om voedselverspilling. “Dit komt door gebrek aan respect voor voedsel, het is veel te goedkoop. Bovendien gaat het er in de westerse wereld vooral om dat we méér kopen in plaats van minder. Bedrijven vinden verspilling tegengaan dus eigenlijk heel lastig”, schetste Hutten.

Lokale aansluiting

Toch moeten bedrijven hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Zo zouden supermarkten bijvoorbeeld 20 procent van alle reststromen kunnen verwerken en we meedenken met onder meer boeren, ziekenhuizen en restaurants om van hun restproducten af te komen. “Geld verdienen moet niet het enige doel zijn. Het gaat om een combinatie van ecologisch, circulair en economisch denken”, aldus Hutten. “De Verspillingsfabriek is echt een icoon geworden”, legde hij uit. Mensen omarmen de maatschappelijke doelen erachter en dat maakt het ook makkelijk om lokaal aansluiting te krijgen bij mensen.

Steun en wilde ideeën

Tot slot riep Hutten op om door te pakken met één agenda en om te blijven afstemmen tussen de verschillende regio’s. Het verhaal achter de Verspillingsfabriek benadrukt het belang van samenwerking. Het initiatief had niet kunnen slagen zonder steun van de gemeente, de Rabobank en de Brabantse Ontwikkelmaatschappij die hebben geholpen de organisatie op poten te zetten en in goede banen te leiden. Ook heeft Hutten een ‘partner in crime’ in de persoon van Toine Timmermans van WUR met wie hij wilde ideeën en ambities blijft genereren. De grote succesfactor is dus de samenwerking van mensen en partijen.

De Gelderse opgave

De Verspillingsfabriek is dus niet alleen een fysieke fabriek, maar staat symbool voor een heel netwerk aan lokale en regionale partijen in Brabant die samen voedselverspilling tegengaan. In Gelderland en Regio FoodValley willen organisaties ook samen voedselverspilling aanpakken en naar een circulaire economie toewerken. Daarbij is wel “de keiharde motivatie van een aantal ondernemers” nodig, zoals Hutten het uitdrukte. Zoek deze ondernemers en help hen het ”loopvermogen” organiseren, luidt nu de opgave in Gelderland.

De rol van Wing

Wing helpt partijen met elkaar te verbinden. We begeleiden het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en coördineren de Regionale Voedselvisie in Regio FoodValley. Ook zijn we kwartiermaker voor een samenwerkingsprogramma rondom circulaire economie in Regio FoodValley. Bij deze excursie in Veghel brachten we de betrokkenen bij deze netwerken samen met leden van de netwerken van Agri Food Capital en de Cleantech Regio.

Lees ook: